ENG SVK   Napíšte nám  / Dajte o nás vedieť           "Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti"
ECCE+PU


Základné informácie k organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie

"Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti"

Stiahnite si doleuvedené Základné informácie o konferencii - (.doc, ~ 45 KB) - stiahnuté: .

Organizátori:

Prešovská univerzita (Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce) v spolupráci s 
ECCE – European Centre of Community Education (Európske centrum pre komunitné vzdelávanie).

Témy workshopov:

  • Dôsledky modernizácie pre pomáhanie (analýza statusu sociálnych profesií v súčasnej spoločnosti).
  • Spoločenská zodpovednosť vzdelávateľov sociálnych profesií (identifikácia súčasnej spoločenskej objednávky v krajinách západnej, strednej a východnej Európy).
  • Nové cieľové skupiny sociálnej práce (prehľad o nových sociálnych programoch naprieč Európou).

Programový výbor konferencie:
Prof. Dr. Friedrich Seibel – ECCE, Nemecko
Doc. Dr. Oldřich Chytil, PhD. – ECCE, ČR
Prof. Dr. Ewa Marynowicz-Hetka – ECCE, Lodžská univerzita v Lodži, Poľsko
Doc. Dr. Tatiana Matulayová, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Dr. Bela Szabó

ECCE ECCE – Európske centrum pre komunitné vzdelávanie vzniklo 15. 12. 1985 v Oberweseli (Nemecko) s cieľom podporovať ideu jednotnej Európy ako sociálneho spoločenstva prostredníctvom využívania súčasných a rozvíjania nových modelov komunitného vzdelávania. V tejto súvislosti zahŕňa pojem „komunitné vzdelávanie“ sociálnu prácu, komunitnú prácu, prácu s deťmi a mládežou, prácu s osobami so znevýhodnením, a ďalšie výchovné a vzdelávacie aktivity.

Valné zhromaždenie ECCE v októbri 2008 rozhodlo, že pravidelne organizovaná vedecká konferencia bude uskutočnená v Prešove.

Dôležité termíny
Registrácia a zaslanie abstraktu (max. 200 slov)                  14. 09. 2009

Úhrada konferenčného poplatku                                           20. 09. 2009                

Potvrdenie prijatia príspevku                                                25. 09. 2009

Zaslanie konečnej verzie príspevku do
zborníka (max. 3000 slov)                                                    30. 11. 2009   

Termín konferencie (piatok a sobota)          02. 10. 2009 - 03. 10. 2009 

Miesto konania konferencie: Filozofická fakulta PU v Prešove, Prešov.

Vložné: 100 € (2 x obed, občerstvenie, konferenčné materiály, zborník).

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím Doc. PaedDr. Tatianu Matulayovú na ECCE_at_gmail.


European Centre for Community Education