ENG SVK   Napíšte nám  / Dajte o nás vedieť           "Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti"
European Centre for Community Education


Linky

Neprehliadnite videozáznamy z plenárneho rokovania dostupné na:
     http://www.unipo.sk/avs/aktivity/20091002_konfer_ecce_video_dh_ff/

European Centre for Community Education
Európske centrum komunitného vzdelávania

University of Presov in Presov
Prešovská univerzita v Prešove
Slovensko
Faculty of Arts University of Presov in Presov
Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove

(Slovak) Association of Education in Social Work
Asociácia vzdelávateľov/liek
v sociálnej práci

Czech and Slovak Journal of Social Work
Český a Slovenský časopis
Sociální práce / Sociálna práca
OZ Potencial
Občianske združenie Potenciál
pri Inštitúte edukológie a sociálnej práce
Presov Self-governing Region
Prešovský
Samosprávny kraj
Social Work and Society - Online-Only Journal
Sociálna práca a spoločnosť
elektronický časopis
Presov City
Mesto Prešov

 » Základné informácie o Prešovskej univerzite v Prešove (mierne zastaralé) -
    http://www.unipo.sk/index.php?sekcia=zahranicne-vztahy&id=5&uroven=0 
 » Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita
    v Prešove - www.ff.unipo.sk/kvdsp
 » S. A. I. A., n. o. (Slovenská Akademická informačná agentúra) -
    http://www.saia.sk
 » Vysoké Tatry - www.vysoketatry.com - www.vysoketatry.com/en.html
 » Dopravný podnik mesta Prešov - www.dpmp.sk
 » Predošlá konferencia ECCE v Ostrave, Česká republika - www.ecspress2008.cz


European Centre for Community Education