ENG SVK   Napíšte nám  / Dajte o nás vedieť           "Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti"
ECCE+PU


Pokyny pre úpravu príspevkov - zmena rozsahu na max. 5000 slov, deadline 30. 11. 09

Príspevky na konferenciu zasielajte na e-mailovú adresu ECCE_at_gmail.
Ako predmet správy uveďte "ECCE+PU - číslo workshopu a Vaše priezvisko".
Príspevky môžete zasielať v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku. V zaslanom jazyku budú aj publikované.

Príspevok musí spĺňať nasledovné kritériá (prosím použite Šablónu):
• veľkosť písma 12,
• doporučený rozsah príspevku od 3000 slov (23125 znakov) po maximum 5000 slov (36872 znakov vrátane medzier) - čiže 6 až 10 strán + bibliografia,
• riadkovanie 1,
• typ písma Times New Roman,
• zarovnanie do bloku,
• okraje okolo celého textu 2,5 cm (ľavý, pravý, horný a dolný).


Každý príspevok musí obsahovať abstrakt a kľúčové slová v slovenskom (resp. českom) jazyku a taktiež v jazyku anglickom.


Pre detailné informácie si stiahnite, pozrite a použite dokumenty:
                                                               Šablóna (.doc, ~ 42 KB) - počet stiahnutí: .
                                                               Formát príspevku (.doc, ~ 42 KB) - počet stiahnutí: .


Termíny
 Registrácia a zaslanie abstraktu (max. 200 slov)      14. 09. 2009

 Zaslanie konečnej verzie príspevku do zborníka
 (max. 5000 slov) - nový termín                                  28. 02. 2010
European Centre for Community EducationPrešovská univerzita v Prešove