ENG SVK   Napíšte nám  / Dajte o nás vedieť           "Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti"
ECCE+PU

Elektronická registrácia na medzinárodnú vedeckú konferenciu
"Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti"

Meno:
Priezvisko:
Titul(y) pred menom:
Titul za menom:
Inštitúcia:
Email:
Web:
Krajina:

Kontaktná adresa:

Telefónne číslo:

Forma Vašej účasti:
Príslušenstvo požadované na prezentáciu:

Preferovaný workshop (sekcia):
(1) Dôsledky modernizácie pre pomáhanie (analýza statusu sociálnych profesií v súčasnej spoločnosti).
(2) Spoločenská zodpovednosť vzdelávateľov sociálnych profesií (identifikácia súčasnej spoločenskej objednávky v krajinách západnej, strednej a východnej Európy).
(3) Nové cieľové skupiny sociálnej práce (prehľad o nových sociálnych programoch naprieč Európou).

Dátum Vašej účasti:

Strava:

Názov Vášho príspevku v slovenskom (materinskom) jazyku:

Kľúčové slová Vášho príspevku v slovenskom (materinskom) jazyku
[max. 5-6 slov]:

Abstrakt Vášho príspevku v slovenskom (materinskom) jazyku
[max. 10 riadkov]:

Article in english language:

Key words in english language
[max. 5-6 words]:

Abstract in english language
[max. 10 lines]:


©2009 PHP a MySQL Ing. Marianna Kraviarová


European Centre for Community Education