Aktualizované:  30. 06. 2011 :: 12:12 - linka na online verziu zborníku z konferencie                                                                                                   Online: 
© Inštitút edukológie a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce                                                                                                                    Počet návštev: